willy_verstraaten
  • Verbetering voerkwaliteit
  • De NH-3 fractie en het aantal mycotoxine halveren t.o.v. een rijkuil
  • Geen hoge kosten van voeropslag
  • Maakt snijmais makkelijk verhandelbaar in "kleine" hoeveelheden.
  • Mogelijkheid om een kleinere veestapel, toch mais te kunnen voeren.
  • Geen ontsnapping van perssappen
  • Overal op uw terrein te plaatsen
  • Een uitkomst voor bedrijven waar de maisbaal past
  • Het persen van maisbalen is een aanwinst voor de agrarische sector. De voordelen zullen steeds verder naar voren treden naarmate de bedrijven het leren kennen.
  • Als uw dieren mochten beslissen, eten ze mais uit balen (nooit meer een warme hap)