www.maisbalen.nl (Kamer van Koophandel: 17270012), hierna te noemen Wily Verstraaten, verleent u hierbij toegang tot www.maisbalen.nl  ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Willy Verstraaten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.
Beperkte aansprakelijkheid
Willy Verstraaten spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Willy Verstraaten.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de ze materialen liggen bij Willy Verstraaten.
De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.